ODN Poznań logo Uczyć lepiej

Nie ma rzeczy, której nie można byłoby zdobyć wytrwałą pracą i silnym staraniem.

Seneka

ODN »

Uczyć lepiej

Rok szkolny 2011-2012

Uczyć lepiej 5/2011-2012 (pdf icon .pdf, 5,9 MB)

ul_2011_2012-5

W numerze:

2012-06-01

Uczyć lepiej 4/2011-2012 (pdf icon .pdf, 2,3 MB)

ul_2011_2012-4

W numerze:

2012-03-28

Uczyć lepiej 3/2011-2012 (pdf icon .pdf, 2,3 MB)

ul_2011_2012-3

W numerze:

2012-01-17

Uczyć lepiej 2/2011-2012 (pdf icon .pdf, 1,8 MB)

ul_2011_2012-2

W numerze:

2011-11-17

Uczyć lepiej 1/2011-2012 (pdf icon .pdf, 1,9 MB)

ul_2011_2012-1

W numerze:

2011-09-28

Publikowanie artykułów

Redakcja czasopisma Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przyjmuje do publikacji teksty poświęcone problematyce oświatowej.

WIĘCEJ

Prenumerata Uczyć lepiej

W roku szkolnym 2011-2012 ukaże się pięć kolejnych numerów dwumiesięcznika wydawanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Warunkiem rocznej prenumeraty, gwarantującej terminowe otrzymywanie czasopisma, jest wpłata 25 zł na konto Ośrodka. Kwota ta stanowi jedynie pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z wysyłką. Uczyć lepiej nadal pozostaje bezpłatnym dwumiesięcznikiem.

Wpłaty należy dokonać na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z dopiskiem: Prenumerata Uczyć lepiej. Prosimy o czytelne wpisanie na dowodzie wpłaty imienia i nazwiska oraz adresu, na który będzie wysyłane czasopismo.

Adres i nr konta Ośrodka.

2010-06-07

Informacje

Piórkiem Romana Kosmali - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Czasopismo Uczyć lepiej jest wydawane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Ukazuje się od 2000 roku.

Wśród autorów znaleźć można nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów oraz pracowników naukowych.

Adresatem są nauczyciele z różnych typów szkół. Dlatego czasopismo zawiera materiały, które mogą być przydatne wszystkim nauczycielom w ich pracy. Tematyka dotyczy edukacji, szkół i nauczycieli.

Redakcja

redaktor naczelny
Ewa Superczyńska, tel. 61 858 47 34
sekretarz redakcji
Joanna Marchewka, tel. 61 858 47 64
zespół redakcyjny
Stanisława Łowińska, tel. 61 858 47 53
Tadeusz Nowik, tel. 61 858 47 45
e-mail
uczyclepiej@odn.poznan.pl